We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

O CRAC

Badania nad starożytnością na Uniwersytecie Warszawskim prowadzą badacze i badaczki różnych jednostek i specjalności, skupieni w szczególności wokół historii, filologii klasycznej, archeologii, orientalistyki, prawa antycznego i filozofii. Zadaniem Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC) jest integracja tego środowiska, wspieranie jego działań i upowszechnianie rezultatów badań jego przedstawicieli, a w dalszej perspektywie uczynienie z UW ważnego światowego ośrodka badań nad cywilizacjami starożytnymi. Naszym celem jest stworzenie wspólnej, przyjaznej przestrzeni, otwartej na wszystkich badaczy i badaczki oraz studentów i studentki, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, płeć i tożsamość płciową, wiek czy orientację seksualną.

Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi (CRAC) jest obecnie kierowane przez Roberta Wiśniewskiego i radę, w której skład wchodzą: Maria Nowak, Jan Kwapisz, Małgorzata Sandowicz, Dagmara Wielgosz-Rondolino i Mateusz Kusio. Wszyscy członkowie tego zespołu z chęcią porozmawiają o Państwa pytaniach i pomysłach dotyczących naszej działalności.