Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Małe granty CRAC – IV edycja

Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW ogłasza konkurs na małe granty wspierające aktywność naukową i upowszechnianie wyników badań nad starożytnością. Wsparcie przeznaczone jest dla działań, które w punktowy, wymierny sposób przyczynią się do podniesienia jakości badań i publikacji starożytniczych, rozszerzenia sieci kontaktów zagranicznych oraz umocnienia pozycji międzynarodowej UW.

Przedmiotem wniosków mogą być np. krótkie wyjazdy studyjne, staże lub kwerendy niezbędne do ukończenia artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych.

Wnioski mogą składać pracownicy i doktoranci UW zaangażowani w działalność badawczą i afiliujący swoje publikacje w PBN przy UW.

Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.

Budżet najbliższego konkursu to 70 000 zł.

Termin składania wniosków w najbliższym konkursie: 15 września 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2021.

Termin realizacji projektów, które otrzymają finansowanie: 15 października 2022.

Termin składania wniosków w kolejnej edycji konkursu przewidywany jest na 15 grudnia 2021.

Regulamin konkursu (pdf) >>

Kryteria oceny (pdf) >>

Formularz wniosku (word) >>