Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oferta pracy: Stanowisko asystenta badawczego (postdoc) w projekcie „DigEanna: digitalizacja archiwum Eanna”

Trwa nabór na stanowisko asystenta badawczego (postdoc) w zespole realizującym projekt WEAVE-Unisono
„DigEanna: digitalizacja archiwum Eanna” pod kierunkiem Michaela Jursy (koordynator projektu, Wiedeń),
Johannesa Hackla (Jena) i Małgorzaty Sandowicz (Warszawa). Osoba wyłoniona w konkursie dołączy do
zespołu w Zakładzie Wschodu Starożytnego na Wydziale Orientalistycznym UW.
Zatrudnienie: 36 miesięcy, począwszy od (lub wkrótce po) 1.10.2024.
Wynagrodzenie: wynagrodzenie 12.000 PLN brutto miesięcznie.
Wymagania
 doktorat w zakresie asyriologii uzyskany nie później niż siedem lat przed datą zatrudnienia w instytucji
innej niż UW (o stanowisko mogą ubiegać się kandydaci z doktoratem UW, którzy spędzili
przynajmniej dziesięć miesięcy w instytucji naukowej innej niż UW)
 znakomita znajomość nowobabilońskiego dialektu języka akadyjskiego oraz historii i kultury Babilonii
w I tys. p.n.e.
 doświadczenie w pracy z tabliczkami klinowymi i/lub ich zdjęciami
 doświadczenie w zarządzaniu bazami danych
 doskonała znajomość angielskiego w mowie i piśmie
 kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Zadania
 digitalizacja i klasyfikacja dokumentów klinowych
 gromadzenie danych prozopograficznych
 kwerendy muzealne
 współorganizacja warsztatów i spotkań naukowych
 prowadzenie badań i publikacja artykułów naukowych na tematy związane z problematyką projektu
 popularyzacja osiągnięć projektu
Termin składania dokumentów: 14. czerwca 2024. O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni do końca czerwca 2024.
Tryb zgłaszania: link