We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

The results of CRAC Small Grants Second Call

All submissions in CRAC Small Grants Second Call have been assessed. The selection committee have granted funding to nine projects for the total amount of 56 430,74 PLN. The next call will be launched at the end of April. Below you can find the list of the awarded project.

  • dr Barbara Brzuska, Wydział Polonistyki, Publikacja książki Skład najobfitszy prawideł i wzorów. O przekładaniu literatury antycznej w Polsce w 2. poł. osiemnastego i w wieku dziewiętnastym
  • dr hab. Roksana Chowaniec, Wydział Archeologii, Korekta językowa monografii The Archaeology of Urban Life in the Ancient Akrai/Acrae, Sicily
  • mgr Maria Jaworska, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Analizy archeometryczne lampek z Ptolemais jako narzędzie do badań nad produkcją lokalną w Cyrenajce
  • dr Piotr Jaworski, Wydział Archeologii, Tłumaczenie na język angielski rozdziału pt. Znaleziska monetarne z Domu H1 w Marei
  • dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Wydział Archeologii, Korekta i łamanie materiałów do książki Pawła Gołyźniaka Engraved Gems from Tblisi, Georgia. The Natsvlishvili Family Collection (Warszawa, WUW)
  • dr hab. Adam Łajtar, Wydział Archeologii, Publikacja monografii The Greeks, as usual, have painted their saints upon the wall. Studies on Churches and Chapels in Nubian Monuments at Wadi es-Sebua and Tafa
  • mgr Anna Mech, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Kwerenda biblioteczna w The Combined Library of the Institute of Classical Studies and the Hellenic and Roman Societies (ICS London)
  • dr hab. Marek T. Olszewski, Wydział Archeologii, Udział z referatem w konferencji Homage to Antioch Mosaics: Current Stand and Perspectives, Antakya/Hatay (Turcja)
  • dr hab. Marek T. Olszewski, Wydział Archeologii, Udział z referatem w kongresie Association International pour la Recherche sur la Mosaique Antique pt. Mosaic in Context, Lyon