Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Małe granty CRAC – trzeci nabór wniosków

Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC) ogłasza konkurs na małe granty wspierające aktywność naukową i upowszechnianie wyników badań nad starożytnością. Wsparcie przeznaczone jest dla działań, które w punktowy, wymierny sposób przyczynią się do podniesienia jakości badań i publikacji starożytniczych, rozszerzenia sieci kontaktów zagranicznych oraz umocnienia pozycji międzynarodowej UW.

Przedmiotem wniosków mogą być np. krótkie wyjazdy studyjne, staże lub kwerendy niezbędne do ukończenia artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych.

Wnioski mogą składać pracownicy i doktoranci UW zaangażowani w działalność badawczą i afiliujący swoje publikacje w PBN przy UW. Forma składania wniosków: elektronicznie, na adres crac@uw.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 zł.

Budżet najbliższego konkursu to 50 000 zł.

Termin składania wniosków w najbliższym konkursie: 15 czerwca 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 lipca 2021.

Termin realizacji projektów, które otrzymają finansowanie: 15 lipca 2022.

Terminy składania wniosków w kolejnych edycjach konkursu przewidywane są na: 31 sierpnia, 30 listopada 2021.

Regulamin przyznawania grantów (pdf) >>

Kryteria oceny wniosków (pdf) >>

Formularz wniosku (doc) >>

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) >>